Kodokan džudo izvirza trīs mērķus: fiziskā audzināšana, sagatavošana tuvcīņai un prāta pilnveidošana

Kur mēs atrodamies