Kodokan džudo izvirza trīs mērķus: fizisku audzināšanu, sagatavošanu tuvcīņai un prāta pilnveidošanu

Kur mēs atrodamies